Video art called ‘French Kiss’

BUROBOUD ontwerpt maar creëert vaak ook TOEGEPASTE KUNST (in opdracht). Zo is ook deze VIDEO ART getiteld FRENCH KISS ontworpen door Boudewijn Habets. Hij is de man die achter BUROBOUD een zelfstandig bureau dat al meer dan 17 jaar de concepten en ontwerpen maakt. Dat de grens met ‘de kunstwereld’ een hele dunne lijn is dat laat zijn werk zien. Creatief werk waarbij hij laat zien dat een zijn ‘Franse hond ook echte franse zoenen’ geeft. De hond is inmiddels 4,5 jaar en heet Zepp. Deze video art is frame voor frame ingekleurd en vervolgens geretoucheerd. Daarnaast is de totale soundedit (lyrics en sound) ook door BUROBOUD gedaan. 

BUROBOUD designs but often also creates APPLIED ART (commissioned). Similarly, this VIDEO ART titled FRENCH KISS is designed by Boudewijn Habets. He is the man behind BUROBOUD an independent agency that has been making concepts and designs for more than 17 years. That the border with ‘the art world’ is a very thin line that shows his work. Creative work in which he shows that his ‘French dog gives real French kisses’. The dog is now 4.5 years old and is called Zepp. This video art is colored frame by frame and then retouched. In addition, the total soundedit (lyrics and sound) is also done by BUROBOUD.

Video art called 'French Kiss'BB_admin
07

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *