All lives matter

Deze fotorealistische 3D animatie en soundedit is een voorstel voor Human Rights. Een online campagne voor de Human Rights organisatie. Het is een wereldwijde campagne die opkomt voor de rechten van de mens. Ieder mensenleven is er één ongeacht kleur of ras. De campagne zal online op diverse platforms draaien.

All lives matterburoboud