bloodyserious

Naast het ontwerp van het BIDBOOK wat de gemeente Kerkrade als leidraad aan 3FM heeft aangeboden, heeft BB ook de gehele campagnestrategie rondom het Glazen Huis Kerkrade’ bedacht en ontworpen. Van het aanbieden van een ‘glazen koffer’ gevuld met het ‘zwarte goud’ uit Limburg (destijds) tot en met interviews bij Paul de Leeuw. Zelfs een CD is opgenomen met B&W  (band: BloodySerious) van Kerkrade waarin Burgemeester Jos Som de hoofdrol speelt. De poster die u ziet is dan ook het bestuur van de gemeente Kerkrade. Kortom een uitgebreide campagne die strategisch en creatief is ingezet met als doel om Kerkrade te positioneren als stad voor het Glazen Huis van 3FM in 2012. De positiionering was zeer geslaagd en 3FM was bijzonder verrast door BIDBOOK kwaliteit en orignaliteit echter het Glazen Huis ging naar Enschede. Deze stad had al meerdere keren meegedongen naar een positie…

In addition to the design of the BIDBOOK that the municipality of Kerkrade has offered as a guide to 3FM, BB has also devised and designed the entire campaign strategy around the Glazen Huis Kerkrade. From offering a ‘glass case’ filled with the ‘black gold’ from Limburg (then) to interviews with Paul de Leeuw. Even a CD has been recorded with B & W (band: BloodySerious) by Kerkrade in which Mayor Jos Som plays the leading role. The poster you see is also the board of the municipality of Kerkrade. In short, an extensive campaign that was used strategically and creatively to position Kerkrade as a city for the Glass House of 3FM in 2012. The positioning was very successful and 3FM was particularly surprised by BIDBOOK quality and orignality however the Glass House went to Enschede . This city had already competed several times for a position …

bloodyseriousBB_admin
Translate »