boels zanders advocaten

Voor Boels Zanders Advocaten hebben we dit artwork (2,4 x 1,5m) ontworpen. Het is op canvas gespannen en verwerkt in full colour. Het concept draait om een bewustzijnswording waarbij  naast een juridische inzichtelijkheid en kennis ook een ander ‘inlevingsvermogen’ van de medewerkers wordt gevraagd. Die van de kracht en mogelijkheid van ‘verbeelding‘ (lees: inleving in de ander, c.q. de cliënt) Het gaat er immers om ook anders te durven denken en daarmee dromen uit te laten komen.

For Boels Zanders Advocaten we designed this artwork (2.4 x 1.5 m). It is stretched on canvas and processed in full color. The concept revolves around an awareness building in which besides legal clarity and knowledge, another ’empathy’ of the employees is also asked. That of the power and possibility of ‘imagination’ (read: empathy in the other person, or the client) After all, it is about daring to think differently and thereby making dreams come true.

boels zanders advocatenBB_admin
Translate »