grouwels vastgoed

Voor Grouwels Vastgoed hebben we de huisstijl ‘gerestyled’ waarbij de presentatie op bijzondere wijze heeft plaats gevonden. Men was niet tevreden over wat er lag en vroeg BUROBOUD om er naar te kijken. Ten huize van oprichter de heer Piet Grouwels is een en ander gepresenteerd. Een memorabele dag waarbij ik de schetsen van de opdrachtgever niet snel zal vergeten. Nadat we de huisstijl hebben gerestyled is er ook een portfoliomap ontwikkeld waarin alle elementen van deze ‘Grouwels Vastgoed’ naar voren komen. Het bedrijfspand was een voormalig ontwerp van architect Jo Coenen waarmee met de fotografie ook tevens een eerbetoon aan dit bijzonder gebouw is gedaan. Daarna zijn diverse communicatie middelen in een later stadium ontwikkeld. De lijn en de kracht van de nieuwe ‘branding’ is nog steeds ‘leading’.

For Grouwels Vastgoed we have ‘restyled’ the house style in which the presentation has taken place in a special way. People were not satisfied with what was going on and asked BUROBOUD to look at it. In the home of founder Mr. Piet Grouwels, all this has been presented. A memorable day where I will not soon forget the sketches of the client. After we have restyled the house style, a portfolio folder has been developed in which all the elements of these ‘Grouwels Vastgoed’ come to the fore. The business building was a former design by architect Jo Coenen, with which the photography also pays tribute to this special building. Subsequently, various communication resources were developed at a later stage. The line and strength of the new ‘branding’ is still ‘leading’.

grouwels vastgoedBB_admin
Translate »