knight to remember

Deze banners staan centraal in het thema ‘A knight to remember’ en maakten onderdeel uit van een ‘speciaal oranje event’ dat gehouden werd op Koninginnedag in het Zuiden van Nederland. Alle ontwerpen zijn daarom ook gebaseerd rondom het verhaal van ‘De ridders van de Ronde Tafel’. Vele ‘compositing layers’ zijn gebruikt om de gewenste ‘eindresultaten’ te verkrijgen. Ambachtelijk gefreubel ipv commercieel geneuzel is soms een genot in de wereld van ‘ontwerpers’. Creativitet de vrije loop kunnen geven ipv  gecorrigeerd te moeten worden op ogenschijnlijke onnozeliteiten leidt vaak tot de beste ontwerpen. Daarmee wordt deze vorm van individuele expressie persoonlijk en komt het dicht bij de definitie van Kunst met een grote K (de allerindividueelse expressie van de allerindividueelste emotie….). De productie van de binnenbanners (3 x 1m) was op speciaal rijstpapier. De grootste banner (buitendoek boven ingang) was 5 x 4m en bestond uit een afbeelding van ridder Sir Lance a lot or Oranges.

knight to rememberburoboud