knight to remember

Deze 5 banners staan centraal in het thema ‘A knight to remember’ en maakten onderdeel uit van een ‘speciaal oranje event’ dat gehouden werd op Koninginnedag in het Zuiden van Nederland. Alle ontwerpen zijn daarom ook gebaseerd rondom het verhaal van ‘De ridders van de Ronde Tafel’. Vele ‘compositing layers’ zijn gebruikt om de gewenste ‘eindresultaten’ te verkrijgen. Ambachtelijk gefreubel ipv commercieel geneuzel is soms een genot in de wereld van ‘ontwerpers’. Creativitet de vrije loop kunnen geven ipv  gecorrigeerd te moeten worden op ogenschijnlijke onnozeliteiten leidt vaak tot de beste ontwerpen. Daarmee wordt deze vorm van individuele expressie persoonlijk en komt het dicht bij de definitie van Kunst met een grote K (de allerindividueelse expressie van de allerindividueelste emotie….). De productie van de binnenbanners (3 x 1m) was op speciaal rijstpapier. De grootste banner (buitendoek boven ingang) was 5 x 4m en bestond uit een afbeelding van ridder Sir Lance a lot or Oranges.

These 5 banners are central to the theme ‘A knight to remember’ and were part of a ‘special orange event’ that was held on Queen’s Day in the South of the Netherlands. All designs are therefore also based around the story of ‘The Knights of the Round Table’. Many compositing layers have been used to obtain the desired ‘final results’. Hand-made furniture rather than commercial rubbish is sometimes a pleasure in the world of ‘designers’. To be able to give Creativitet free rein instead of having to be corrected on seemingly silliness often leads to the best designs. With this, this form of individual expression becomes personal and comes close to the definition of Art with a large K (the individual expression of the most individual emotion ….). The production of the inner banners (3 x 1 m) was on special rice paper. The largest banner (outer canvas above entrance) was 5 x 4 m and consisted of an image of Sir Lance a lot or Oranges.

knight to rememberBB_admin
Translate »