Maastricht UMC+ Spierziektencentrum

We kregen van het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) de opdracht om een website te ontwikkelen voor hun SpierziektenCentrum. De website moest zuiver informerend zijn en het doel dienen om patiënt en professional dichter bij elkaar te brengen. Bovendien moest de koppeling met sociale media worden gedaan. Als laatste zou uit het UX design blijken dat de gebruiker behoefte heeft aan een breed informatiekanaal. De site is heel goed ontvangen.

We were commissioned by the Maastricht University Medical Center to develop a website for their Muscle Disease Center. The website had to be purely informative and serve the purpose of bringing patient and professional closer together. Moreover, the link with social media had to be done. Finally, the UX design would show that the user needs a broad information channel. The site has been very well received.

Maastricht UMC+ SpierziektencentrumBB_admin
Translate »