proyact

De uitstraling van deze ‘start-up’ met de naam ‘proyact’ staat niet alleen voor de phonetische uitspraak van het begrip ‘proj-ect’ maar ook voor de samenvoeging van de woorden ‘prooi’ en ‘act’.  Het ontwerp voor deze opdracht begon met een aantal illustraties van een leeuw. De kernwaarden ‘agressief, uitdagend en aanvallend’ zijn dierlijk en met name daar waar het gaat om roofdieren of predatoren. Diverse illustraties van een leeuw leiden uiteindelijk tot de gestileerde lijntekening van een leeuwin. De achterkant van het visitekaartje is een geïllustreerde versie van een afrikaanse omslagdoek (patroon).

The appearance of this ‘start-up’ with the name ‘proyact’ does not only stand for the phonetic pronunciation of the term ‘proj ect’ but also for the merging of the words ‘prey’ and ‘act’. The design for this assignment began with a number of illustrations of a lion. The core values ‘aggressive, challenging and offensive’ are animal and especially when it comes to predators or predators. Various illustrations of a lion eventually lead to the stylized line drawing of a lioness. The back of the business card is an illustrated version of an African shawl (pattern).

proyactBB_admin
Translate »