one dollar gerd

Als Art Director loop je voortdurend met allerlei gedachten en ideeën rond. Met carnaval in het Zuiden wordt ook de (lokale) politiek vaak op de hak genomen.Je kruipt als het ware in de huid van. Zo ook toen CDA politicus Gerd Leers vanuit zijn functie als voormalig burgemeester van Maastricht probeerde om voor de werkgelegenheid een groot Amerikaans casino naar Maastricht te krijgen. De andere mogelijkheid voor de Amerikanen om te investeren zou in de stad Luik (15 km) zijn. Ter ondersteuning van het thema heb ik dit ‘ONE DOLLAR GERD biljet ontworpen. Eveneens speelde op de achtergrond het probleem van de coffeeshops die in de grensstreek en door het wispelturige gedoogbeleid in NL erg veel buitenlandse avonturiers trekt. Dus geen Abraham Lincoln maar een ‘Smokey Gerd Leers’ die als een echte Amerikaanse cowboy aliias John Wayne en namens ‘De Vereinigde Wieke vaan Mestreech’ op de voorzijde van een dollarbiljet staat. De vraag was niet of we ‘geloven in God’ maar of we ‘Gerd konden vertrouwen’ …?

As an Art Director, you constantly walk around with all kinds of thoughts and ideas. With carnival in the South, (local) politics is often also taken for granted. You creep into the skin of, as it were. This is also the case when CDA politician Gerd Leers tried to get a large American casino to Maastricht for his job as former mayor of Maastricht. The other option for Americans to invest would be in the city of Liège (15 km). To support the theme I designed this’ ONE DOLLAR GERD banknote. There was also a problem in the background of the coffee shops that attracted many foreign adventurers in the border area and the fickle tolerance policy in NL. So no Abraham Lincoln but a ‘Smokey Gerd Leers’ who stands on the front of a dollar bill as a real American cowboy alias John Wayne and on behalf of ‘De Vereinigde Wieke van Mestreech’. The question was not whether we ‘believe in God’ but whether we could ‘trust Gerd’ …?

one dollar gerdBB_admin
  • 4
  • 2.1 K
Translate »