Vaccin

De wereldwijde pandemie van 2019-2021 was een onwerkelijke periode. Mensen met mondkapjes, avondklok en heel veel sociale problemen. ALs reactie op de enorme ophef die ontstond ​​rondom vaccins en ‘het wel of niet gevaccineerd zijn’ ontstond verdeeldheid. Grote groepen mensen en vrienden stonden tegenover elkaar. Dus maakte een digitaal ‘vaccin’…dat mensen weer gezond maakt en verbindt.

Vaccinburoboud